Slávnostná Akadémia dňa slovenskej štátnosti spojená s udelením zlatého pera zduženia
doterajšie oslavy

2011 dňa 15. januára v Zürichu,  Ing. Alexander Žemla a Dr. Ján Milan Bernadič v 2011_1
2010 dňa 16. januára v Zürichu,  Prof. PhDr. MÁRIA BÁTOROVÁ DrSc...... (dočítať v 2009_5
2009 dňa 17. januára v Zürichu,  Prof. Dr. RÓBERT LETZ, historik;.... (dočítať v SZ 2009 1 ) str.3 video
2008 dňa 19. januára v Zürichu,  WILIAMOVI HORNÁČKOVI, akad.Maliarovi;.... (dočítať v SZ 2008 1 ) str.1 SZ 2008 2 ) str.3
2007 dňa 20. januára v Zürichu,  TEODOROVI KRI ŽKOVI, slovenskému básnikovi;.... (dočítať v SZ 2007 1 )
2006 dňa 7. januára v Zürichu,  Dr. DARINA VERGEŠOVÁ, slovenská publicistka .... (dočítať v SZ 2005 7 )
2005 dňa 22. januára v Zürichu, LADISLAV TAŽKÝ, slovenský spisovateľ .....(dočítať v SZ 2005 1 )
2004 dňa 24. januára v Zürichu, JULIUS BOŠKO, publicista .....(dočítať v SZ 2004 1 )
2003 dňa 25. januára v Zürichu, GABO ZELENAY, známy publicista...( dočítaťt v SZ 2003 1 )
2002 dňa 19. januára v Zürichu, JULIUS BINDER, význačný odborník .....(dočítať v SZ 2002 1 )
2001 dňa 13. januára v Zürichu, PhDr LADISLAV DEAK, historik .....(dočítať v SZ 2001 1 , SZ 2000 8 )
2000 dňa 15. januára v Zürichu, JULIUS HANDŽARIK, publicista .....(dočítať v SZ 2000 1 )

Laureáti Zlatého pera ZSvŠ