Laureáti Zlatého pera ZSvŠ
Zlaté pero sa udeľuje osobám, ktoré písaným slovom
obhajujú objektívne slovenskú históriu
pozdvihujú národné povedomie
a obhajujú záujmy Slovákov a Slovenska.
posledné roky

zoznam rokov 1985 - 2006
video záznam z udelenia zlatého pera ZSvŠ 2009