Bohoslužby
Bohoslužobný poriadok Slovenských katolíckych misií vo Švajčiarsku
aktuálne informácie sú na poslednej strane našich novýn
Slovenské zvesti

Basel :
Dočastný správca : O.František Polák, SDB,
8004 Zürich, Brauerstr. 99
tel + fax : 044 241 50 22

Suisse romande :
dočasne vypomáha O.František Polák

Zürich :
O.František Polák, SDB,
8004 Zürich, Brauerstr. 99
tel + fax : 044 241 50 22

video ( v druhej polovici reportáže z posledného
udelenia zlatého pera ZSvŠ 2009
je krátke interview s otcom Františkom Polákom
počas biblického krúžka.)

Sväté omše:

Basel:

o 18.00 hod. v kostole Allerheiligen na Neubadstr. 14, každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci.
Možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia už od 17.00 hod.
Bern:
o 17.30 hod. v krypte farského kostola Dreifaltigkeitskirche, Taubenstr. 12, každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci.
Lausanne:
o 16.00 hod v Chapelle du Servan, 12 rue Eugčne-Grasset, každú tretiu nedeľu v mesiaci.
Vždy po sv. omši posedenie pri káve v neďalekej reštaurácii.Všetci sú srdečne vítaní.
( cez prázdniny v mesiacoch júl a august, sa sv. omše v Lausanne nekonajú. )

Zürich:
o 09.30 hod v krypte kostola Liebfrauen, Weinbergstr. 34, každú nedeľu. Vchod pod vežou.
Po sv. omši posedenie pri káve vo farskom dome pri kostole. Všetci sú srdečne vítaní.
Slovenská sv. omša každú stredu o 20.00 hod počas školského roku ( nie cez prádniny ) na talianskej misii v kostole DON BOSCO, 8004 Zürich, Feldstr. 109.
o 20.00 hod v prvý piatok večer počas školského roku ( nie cez prázdniny ) omše v krypte kostola Liebfrauen, Weinbergstr. 34.Vchod pod vežou.
Ženeva:
každú prvú sobotu v mesiaci o 15.30 hod. v kaplnke sv. Terezky, 14 ave Peschier.
Po sv. omši posedenie pri káve vo farskom dome pri kostole. Všetci sú srdečne vítaní.
( cez prázdniny v mesiacoch júl a august, sa sv. omše v Ženeve nekonajú. )