čo sa dialo
v posledných mesiacoch.
presnejšie informácie o tuto spomenutých - ale aj o iných - podujatiach
nájdete v jednotlivých číslach "Slovenské zvesti",
: ...
najnovšie číslo

12. marca 2011
Generálne zhromaždenie Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, v Zürichu.

Miesto : " Sportanlage Im Birch, Margrit-Rainer-str. 5, Zürich (Oerlikon).
o 14.00 ....

program

4. - 6. marca 2011
vystúpenia folklórneho súboru GYMNIK :

    4. marca v spoločenskej sále farnosti " Bruder Klaus " , Zürich o 19.30.
    5. marca v spoločenskom stredisku Buchegg, Zürich o 17.30.
        po vystúpení bola v spoločenskom stredisku Buchegg fašiangová zábava.
    6. marca vo farskom centre, Frauenfeld o 17.00.

    program :

5. marca 2011
2. fašiangová zábava

    v spoločenskom stredisku Buchegg od 14.30. Bucheggstr. 93, Zürich
    14.30 Karneval, 17.30 FS Gymnik, 20.00 fašiangová zábava

    program : zvesti strana 7 ... ... plakat ...

15. januára 2011
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA na Deň slovenskej štátnosti spojená s udelením Zlatého pera Združenia 2011
pán Ing. Alexander Žemla a
pán Dr. Ján Milan Bernadič
Slovenské zvesti : 2011_1

5. septembra 2010
Národná mariánska púť do Einsiedelnu.

26. júna 2010
( v sobotu ) Cyrilometodská púť do Reichenau. Svätá omša bola v Basilike v Mittelzel o 17.00 hod.

5. júna 2010
( v sobotu ) 21. Tradičné stretnutie Slovákov a priateľov nach chate "Bois du Moulin" v Mont sur Pully nad mestom Lausanne. presnejšie údaje

29. mája 2010
divadelné podujatie pre deti a dospelých s popradským divadlom
Commedia v spoločenskom stredisku Buchegg, Zürich.

Text programu

20. marca 2010
Generálne zhromaždenie Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, v Zürichu.
Text programu

13. februára 2010
Fašiangové posedenie pri slovenskej ľudovej hudbe a speve
na letáku

16. januára 2010
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA na Deň slovenskej štátnosti spojená s udelením Zlatého pera Združenia 2010
Prof. PhDr. Márii Bátorovej DrSc. Slovenské zvesti : 2009_5

14. novembra 2009
KatkAir katarínska zábava
v Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, Zürich

24. októbra 2009
Slávnostná Akadémia z príležitosti 40. výročia založenia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku
za účasti hostí zo Slovenska i Švajčiarska

6. septembra 2009
Národná mariánska púť do Einsiedelnu.
informácie boli publikované aj v "Slovenských zvestiach".

27. júna 2009
( v sobotu ) Cyrilometodská púť do Reichenau. Svätá omša bola v Basilike v Mittelzel o 17.00 hod.

6. júna 2009
( v sobotu ) 20. Tradičné stretnutie Slovákov a priateľov nach chate "Bois du Moulin" v Mont sur Pully nad mestom Lausanne. presnejšie údaje
informácie boli publikované aj v "Slovenských zvestiach".

30. mája 2009
Slovenský majáles
od 17.00 hod sobotu v Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, Zürich
presnejšie informácie boli publikované v "Slovenských zvestiach".

10. mája 2009
Púť Slovákov do Mariensteinu pri Basilei organizovaná SKM. Sv. omša o 12:30 hod.

28. marca 2009
Prednáška Ing. ETH Miroslava Šuvadu : " Zpríčinila globalizácia
najväčšiu svetovú finančnú krízu v histórii ?"
o 16:00 hod. v miestnosti A farského strediska Liebfrauen, Weinbergstr. 36 v Zürichu. program

21. marca 2009
Generálne zhromaždenie Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, v Zürichu.

21. februára 2009
Fašiangové posedenie pri slovenskej ľudovej hudbe a speve o 18:30
v miestnosti A farského domu Liebfrauen v Zürichu. leták

17. januára 2009
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA na Deň slovenskej štátnosti spojená s udelením Zlatého pera Združenia 2009
Univ. Prof. Dr. Róbertovi Letzovi
od 16:30 otvorenie sály
od 17:00 - 18:30 slávnostná Akadémia, prejav laureáta, kultúrny program, pozdravy hostí, odovzdanie Zlatého pera.
od 19:00 - 02:00 Zabíjačková klobása, po nej spoločenský večer, tanec.
Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, Zürich.
Presnejšie údaje Slovenské zvesti :
2008_7
video záznam z posledného udelenia zlatého pera ZSvŠ 2009

15. novembra 2008
katarínska zábava
od 19.00 hod sobotu v Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, Zürich sz

8. a 9. novembra 2008
40 rokov slovenského folklórneho súboru Kolečko, Gala program v Zürichu. .jpg - .pdf sz

25. a 26. októbra 2008
Prednáškové turné Prof. Ivora Ripku v Ženeve a Berne : Naša slovenčina včera a dnes alebo : ako sa to povie po slovensky ?
presnejšie informácie v "Slovenských zvestiach".

27. septembra 2008
Slovenský deň vo Švajčiarsku. Stretnutie Slovákov a ich priateľov v Zürichu.
2008 5 presnejšie informácie na poslednej strane.

7. septembra 2008
Národná mariánska púť do Einsiedelnu.
2008 5 presnejšie informácie na prvej strane

28. júna 2008
( v sobotu ) Cyrilometodská púť do Reichenau. Svätá omša v Basilike v Mittelzel o 17.00 hod.

21. júna 2008
( v sobotu ) 19. Tradičné stretnutie Slovákov a priateľov nach chate "Bois du Moulin" v Mont sur Pully nad mestom Lausanne.
2008 4 posledná strana

26. mája do 10. júna 2008
pobyt 40 slovenských detí v Pestalozziho dedinke v Trogene.
2008 4 posledná strana

19. apríla 2008
Druhá časť prednášky Ing. Miroslava Šuvadu : " Stopy globalizácie a jej ďalší vývin na hospodársky a spoločenský vývoj"
o 17:00 hod. v miestnosti A farského strediska Liebfrauen, Weinbergstr. 36 v Zürichu.
2008 3 posledná strana

29. marca 2008
Večer so slovenskou filmovou veselohrou "Sváko Ragan" prvý diel od 17:30 hod.
v miestnosti D farského strediska Liebfrauen, Weinbergstr. 36 v Zürichu.
Presnejšie údaje Slovenské zvesti :
2008 2 posledná strana

15. marca 2008
39. Generálne zhromaždenie Združenia Slovákov vo Švajčiarsku,
v Stálej misii SR pri OSN v Ženeve , Grand Saconnex, 9, chemin de l'Ancienne Route o 14.30 hod.
Presnejšie údaje Slovenské zvesti :
2008_1 a 2008_2

19. januára 2008
Akadémia na Deň slovenskej štátnosti spojená s udelením Zlatého pera Združenia 2008
slovenskému akad. maliarovi Viliamovi Hornáčkovi,
od 16.30 hrala hudba do tanca a na počúvanie,
od 18:00 slávnostná Akadémia, prejav laureáta, kultúrny program, pozdravy hostí, odovzdanie Zlatého pera.
19.30 Po akadémii zabíjačková večera, do tanca a na počúvanie hrala Mazácka kapela z Rajca.
Presnejšie údaje Slovenské zvesti :
2007_8

15. decembra 2007
Mikulášska nádievka vo farskej sále kostola sv. Terezky, 14 av. Peschier od 17.00
Presnejšie údaje Slovenské zvesti :
2008_1

24. novembra 2007
večer s filmom v Zürichu - slovenská veselohra "pomsta starej dámy"
( pripravila miestna skupina Združenia Slovákov vo Švajčiarsku Zürich v spolupráci
so Slovenskou katolíckou misiou v Zürichu od 17.30 v sále D farského strediska Liebfrauen ).
Presnejšie informácie Slovenské zvesti :
2007_7

17. a 18. novembra 2007
kurzy slovenčiny v Basileji a v Zürichu.
Presnejšie informácie Slovenské zvesti :
2007_7

9. septembra 2007
Slovenská katolícka misia pozývala na národnú mariánsku púť do Einsiedelnu. Zhromaždenie pútnikov o 12.00 hod.
Presnejšie informácie Slovenské zvesti :
2007 5

1. septembra 2007
miestna skupina Združenia Slovákov vo Švajčiarsku Bern pozývala na "Deň slovákov".
Presnejšie informácie Slovenské zvesti :
2007 5

24. - 27. augusta 2007
vystúpenia skupiny "Trenčiansky spevácky zbor".
Presnejšie informácie Slovenské zvesti :
2007 5

2. juna 2007
( v sobotu ) bolo 18. stretnutie Slovákov a priateľov nach chate "Bois du Moulin" v Mont sur Pully nad mestom Lausanne.

Presnejšie informácie Slovenské zvesti :
2007 3 strana 1

4. marca 2007
Krížová cesta v prírode "Cestou na Uetliberg".Zraz nad konečnou zástavkou električy č.13
pri dopravnom inšpektoráte (Strassenverkehrsamt ). Pozýva Slovenská katolícka misia v Zürichu.

3. marca 2007
38. Generálne zhromaždenie Združenia Slovákov vo Švajčiarsku v Zürichu.
Presnejšie údaje Slovenské zvesti :
2007_1 a 2007_2

20. januára 2007
Akadémia na Deň slovenskej štátnosti spojená s udelením Zlatého pera Združenia 2007
slovenskému básnikovi a publicistovi Teodorovi Križkovi
o 18:00 hod. v krypte kostola Liebfrauen, Weinbergstrasse v Zürichu.
Po akadémii zabíjacková večera, pred akadémiou i po nej spoločenská zábava.
Presnejšie údaje Slovenské zvesti :
2006_6

26. novembra 2006
Stäfner Orgelherbst, La belle époque, hrala Elke Völker, zo Speyer ( Welkulturerbe ).
Naposledy bolo asi 200 ľudí počúvať Slovenku Zuzanu Ferjenčikovú, mala veľký
úspech a veľkú radosť, že aj Slováci a Slovenky prišli počúvať. Vstup bol zadarmo.
Po koncerte bola možnosť ísť si zajesť a vypiť.
Kontakt : Štefan Kučera, E-Mail : lic.iur.kucera@bluewin.ch ; Natel 079 636 41 28.
o 17:00
Stäfa am Zürichsee, röm.-katholische Kirche.

3.septembra 2006
Národná mariánska pút do Einsiedelnu. Ohlásenie číslo : ...
Presnejšie údaje Slovenské zvesti :
2006 5 strana 1

2.septembra 2006
2.Slovenský deň v Bolligene pri Berne.Prihlásenie číslo : ...
Presnejšie údaje Slovenské zvesti :
2006 4 strana 7 2006 5 strana 1 a 7

15. júla 2006
Detský folklórny súbor Goralík z pod Tatier sa zastavil na ceste do Francúzka vo Švajčiarsku v dňoch 14.,15., a 16. júla.
Ohlásenie a predstavenie číslo : ... 2006 4 strana 5,6 ....komentar číslo : ... 2006 5 strana 4,5

1. júla 2006
( v sobotu ) Cyrilometodská pút do Reichenau. Svätá omša sa slávila v Basilike v Mittelzeli o 17.00 hod.
Ohlásenie číslo : 2006 4 strana 1

10. júna 2006
( v sobotu ) diskusné stretnutie s predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí s p.Ing. Dušanom Klimom.
O účasti Svetového združenia Slovákov v zahraničí v aktivitách nevládnej organizácie Európania vo svete.
Stretnutie sa konalo v Zürichu. číslo : ... 2006 5 strana 3, ... Foto.

28. mája 2006
( v nedeľu ) slávnost dňa matiek a oslava života vo veľkej sieni farského strediska Liebfrauen
na slovenskej katolíckej misii v Zürichu. Ohlásenie číslo : ... 2006 3 strana 4

20. mája 2006
( v sobotu ) bolo 17. stretnutie Slovákov a priateľov nach chate "Bois du Moulin" v Mont sur Pully nad mestom Lausanne.
Zážitky číslo : 2006 4 strana 3

...