Vás srdečne víta aktuálne Oznámenia
Predstavenie združenia
Stanovy združenia
Prechodná správa ZSvŠ
ako sa stať členom združenia
napíšte nám

.

Archív
Slovenské zvesti
Laureáti Zlatého pera ZSvŠ
Fotografie
Čo sa dialo

najnovšie Slovenské zvesti

Budúce podujatia

Bohoslužby
po slovensky vo Švajčiarsku (SKM)

POMOC A SLUŽBY OBČANOM SR mzv.sk

.

Veľvyslanectvo SR, volby oznámenia
Daňové priznanie SK-CH
Zmluva CH-SK o zamedzení dvojitého zdanenia !!
Cestovanie a práca v zahraničí
pracovali ste na Slovensku ?
zmluva o sociálnom zabespečení

spojenia autom/autobusom na Slovensko
Slovenčina

Internet

Svetové združenie Slovákov v zahraničí
noviny, rozhlas, televízia po slovensky
digitalizované knihy, historické texty, básne, rozprávky ...
po slovensky .
linky spomenuté v slovenských zvestiachAssociation des Slovaques en Suisse
Associazione degli Slovacchi in Svizzera
Association of Slovaks in Switzerland

Adresa :

Vereinigung der Slowaken in der Schweiz
Postfach 1271
CH 8021 Zürich,

Nová adresa!
E-Mail : prechodnasprava@zdruzenie.ch

Postcheck: 80 - 22363 - 1