máte pripomienky, návrhy, opravy, priania .... .....
potešíme sa, keď to budeme od Vás vedieť
napíšte nám

na

Adresu združenia alebo na

E-Mail.Adresa :

Vereinigung der Slowaken in der Schweiz
Postfach 1271
CH 8021 Zürich,

E-Mail : prechodnasprava@zdruzenie.ch

Postcheck: 80 - 22363 - 1