tlač po slovensky
na Slovensku mimo Slovenska

Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska
katolícke noviny
protiprudu, prop
korene
Kultúra
oznámenia - Matica Slovenská , slovenské národné noviny
Tlačová agentúra SR
hospodárske noviny
regionálne noviny
bratislavské noviny
médiálne statistiky

vatikánsky rozhlas - tlačová časť
Ľudové noviny
týždenník Slovákov v Maďarsku