rozhlas po slovensky
vatikánsky rozhlas
po slovensky vo formáte podcast alebo priamo ako MP3
( vysielanie si môžete aj archivovať ako MP3 na vašom počítači )
dnešné priame vysielanie po slovensky. Na dalšej strane kliknúť na "Slovak" a otvoriť s RealPlaye .
( hlavná médiová stránka aj v iných rečiach )
( ruozne priame vysielania v iných rečiach ).

Rádio Janko Hraško, dnešné vysielanie, life

Rádio lumen.sk
Archív vysielaní Vysielania vatikánskeho rozhlasu po slovensky sú tu archivované asi až pol roka dozadu vo formáte MP3.Treba si ich stiahnuť alebo otvoriť s RealPlayer alebo iným prehrávačom na mp3.

Radio slovakia international -- hlavná stránka

Slovenský rozhlas a iné rádiové stanice -- hlavná stránka