Fotografie
od roku 2006
( keď máte vlastné fotografie z podujatí alebo sviatkov a chceli by ste ich dať k dispozícii pozrieť aj druhým, možete ich na publikáciu na týchto stránkach poslať na združenie
E-Mail : zsvs@bluewin.ch ...)

oslavy sv.Gorazda v Bratislave
2006

oslavy sv.Gorazda v Kostolanoch pod Tríbecom
2006

oslavy sv.Gorazda v Kútoch
2006

oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne
2006
diskusné stretnutie s.p.Ing 
              Dušanom Klimom
Diskusné stretnutie
s.p.Ing Dušanom Klimom
Krst v júni 2006
Krst v Zürichu
jún 2006