budúce podujatia

informácie nájdete v poslednom čísle "Slovenské zvesti",
na poslednej strane, rubrika NÁŠ KALENDÁR   :  
Slovenské zvesti