Cestovanie a práca v zahraničí
oznámenia
pracovné povolenie pre dievčatá v domácnosti - júl 2008

pracovné povolenie je možné získať len do 25. roku - bližšie informácie kvoli povoleniu nájdete pod www.hauswirtschaft-zh.ch/
______________________________________________________________________________________________________

urýchlené vybavenie pasu

Ak ste potrebovali súrne vybaviť cestovný pas do 48 hodín, doteraz ste si pre neho museli zájst do Bratislavy.
Od októbra 2006 to už neplatí - zrýchlený pas si možete vyzdvihnúť v nasledujúcich mestách :

Bratislava -ul. M. Sch. Trnavského 1/17
Trnava - starohájaska 3
Trenčín - inovecká 5
Nitra - Piaristická 5
Žilina - Kuzmányho 26
Banská Bystrica - Okružná 19
Prešov - Vajanského 32
Košice - Moyzesová 19

Poplatok za vydanie urýchleného cestovného pasu pre dospelú osobu je SK 4000.-

práca v zahraničí

Europa - kde nepotrebujete pracovné povolenie :

- Anglicko            -Portugalsko           -Grécko
- Írsko                 -Španielsko           -Taliansko
- Švédsko            -Fínsko                  -Cyprus
a všetky nové krajiny, ktoré vstúpili do EU.

Zámorie - kde nepotrebujete pracovné povolenie :

Kanada            Austrália            Nový Zéland

Najžiadanejšie zamestnania :
zdravotníctvo, bankovníctvo, výpočtová technika, gastronómia a hotelierstvo,
opatrovateľstvo, remeselné práce, polnohospodárstvo, priemyselná výroba

Doteraz mohli Slováci pracovať bez pracovného povolenia len v Anglicku, Írstku a vo Švédsku.
Po dvoch rokoch nášho vstupu do EU nás na pracovný trh pustili Fínsko, Grécko, Portugalsko a Španielsko. Od mája 2006 sa uvolnil aj pracovný trh v Islande ( hoci nie je členom EU, ale patrí medzi krajiny europského hospodárstva ), Od Júla 2006 otvorilo pracovný trh aj Taliansko.

USA- zelená karta 2007

Vláda USA organizuje lotériu na udelenie - povolenia k trvalému pobytu, k práci a štúdiu - zelenej karty. Okolo 400 Slovákov má možnosť v roku 2007 získať zelenú kartu, buď samostatne alebo s rodinou. Podmienka prihlásenia na lotériu o zelenú kartu : aspoň maturita, alebo 2 roky praxe v odbore ( na ktorý ste sa aspoň 2 roky učili ) Angličtina sa nevyžaduje. Po 5 rokoch je možnosť získania občianstva USA. Prihlášky a informácie v slovenčine na Tel č. : 00421-2-52 45 44 45