slovenčina
Kurs slovenčiny vo Švajčiarsku bol 2007 a 2008 v Októbri. Ďalšie budú ohlásené v budúcich slovenských zvestiach.

www.e-slovak.sk/ Kurz slovenského jazyka cez internet, " slovenčina ako cudzí jazyk " metodické centrum SAS

www.umb.sk/ Kurz slovenského jazyka
www.cdvuk.sk Kurz slovenského jazyka

Lexikón

www.slex.sk Elektronický lexikón slovenského jazyka
http://slovnik.juls.savba.sk/?d=psp slovník Jazykovedný ústav L. Štúra
cudzie slová

Slovníky

www.slovnik.sk . angličtina, nemčina
slovník zoznam . angličtina, nemčina, francúština, španielčina
slovník atlas . angličtina, nemčina
slovník centrum . angličtina, nemčina, francúština, španielčina, taliančina, ruština, maďaršina