Svetové združenie Slovákov v zahraničí   
Adresa :
Svetové združenie Slovákov v zahraničí
P.O. Box 33
SK - 814 99 Bratislava
internet
Informácie svetového združenia Slovákov v zahraničí na internetovej adresse : www.szsz.sk

Na stránke svetového združenia nájdete okrem zpráv o združení a jeho orgánoch
a stanoviskách združenia ku rôznym témam, ktoré sa týkajú všetkých slovákov žijúcich v zahraničí
aj linky na orgány štátnej správy - ako napríklad kancelária prezidenta slovenskej republiky, ministerstvá, zákony
a ine institúcie - ako napríklad Matica slovenská
potom linky na spolky slovákov v iných krajinách od Argentínie až po Velkú Britániu.

meno v iných rečiach
World Association of  Slovaks Living Abroad
Weltvereinigung der im Ausland lebenden Slowaken
Association Mondiale des Slovaques de l'Etranger
Association mundial de los Eslovacos que viven en el extranjero