Prechodná správa ZSvŠ
zvolená na 42. GZ v Zürichu, dňa 12. marca 2011
Členovia prechodnej správy:
      Monika Švajlenová, Ing.
      Renátka Muchová
      Andrej Macejko
Revízori prechodnej správy:
      Bohumil Šťastný, Ing.
      Peter Bielik, Dr. med.