VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BOTSCHAFT DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

nám poslali nasledujúce oznámenia
Bern
Referendum 18. Septembra 2010 : Informácia VEĽVYSLANECTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (16.8.2010)

letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

ponuka štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2010/2011

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010