Slovenské zvesti
Tlačový orgán Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Vychádza 6-8 x za rok. Vydavateľ : Výbor Združenia Slovákov. Články podpísané menom alebo značkou autora nemusia bezpodmienečne vyjadrovať mienku vydavateľa. Adressa redakcie a vydavateľa : Vereinigung der Slovaken in der Schweiz - Postfach 1271 - CH 8021 Zürich.
nachádzate sa v archíve Slovenských zvestí vo forme pdf. ( preba mať inštalovaný Akrobat Reader ) Na prečítanie jednotlivých čísiel Slovenských zvestí treba najprv voliť roky vydania napríklad "2000 - 2003".Na ďaľšej stránke nájdete hľadané čísla.Tam treba kliknúť na rok s číslom napríklad "2001 1" ..."2005 3" ... atď.
roky 2008 - 2011
roky 2004 - 2007
roky 2000 - 2003
roky 1996 - 1999
roky 1992 - 1995 v príprave
roky 1988 - 1991 v príprave
roky 1984 - 1987 v príprave
Index
Slávnostná Akadémia dňa slovenskej štátnosti spojená s udelením zlatého pera zduženia