Slovenské zvesti
Tlačový orgán Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Vychádza 6-8 x za rok. Vydavateľ : Výbor Združenia Slovákov. Články podpísané menom alebo značkou autora nemusia bezpodmienečne vyjadrovať mienku vydavateľa. Adressa redakcie a vydavateľa : Vereinigung der Slovaken in der Schweiz - Postfach 1271 - CH 8021 Zürich.
nachádzate sa v archíve Slovenských zvestí vo forme pdf. ( preba mať inštalovaný Akrobat Reader ) Na prečítanie jednotlivých čísiel Slovenských zvestí treba kliknúť na rok s číslom napríklad "2001 1" ..."2003 3" ... atď.
roky 1996 - 1999

1999 1 - 1999 2 - 1999 3 - 1999 4 - 1999 5 - 1999 6 - 1999 7 -