Slovenské zvesti
Tlačový orgán Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Vychádza 6-8 x za rok. Vydavateľ : Výbor Združenia Slovákov. Články podpísané menom alebo značkou autora nemusia bezpodmienečne vyjadrovať mienku vydavateľa. Adressa redakcie a vydavateľa : Vereinigung der Slovaken in der Schweiz - Postfach 1271 - CH 8021 Zürich.
nachádzate sa v archíve Slovenských zvestí vo forme pdf. ( preba mať inštalovaný Akrobat Reader ) Na prečítanie jednotlivých čísiel Slovenských zvestí treba kliknúť na rok s číslom napríklad "2001 1" ..."2003 3" ... atď.
roky 2000 - 2003

2003 1 - 2003 2 - 2003 3 - 2003 4 - 2003 5 - 2003 6 - 2003 7
2002 1 - 2002 2 - 2002 3 - 2002 4 - 2002 5 - 2002 6 - 2002 7
2001 1 - 2001 2 - 2001 3 - 2001 4 - 2001 5 - 2001 6 - 2001 7
2000 1 - 2000 2 - 2000 3 - 2000 4 - 2000 5 - 2000 6 - 2000 7 - 2000 8