Slovenské zvesti
Tlačový orgán Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Vychádza 6-8 x za rok. Vydavateľ : Výbor Združenia Slovákov. Články podpísané menom alebo značkou autora nemusia bezpodmienečne vyjadrovať mienku vydavateľa. Adressa redakcie a vydavateľa : Vereinigung der Slovaken in der Schweiz - Postfach 1271 - CH 8021 Zürich.
nachádzate sa v archíve Slovenských zvestí vo forme pdf. ( preba mať inštalovaný Akrobat Reader ) Na prečítanie jednotlivých čísiel Slovenských zvestí treba kliknúť na rok s číslom napríklad "2006 1" ..."2005 3" ... atď.
roky 2004 - 2007

2007 1 - 2007 2 - 2007 3 - 2007 4 - 2007 5 - 2007 6 - 2007 7 - 2007 8 .............čísla 1 - 8
2006 1 - 2006 2 - 2006 3 - 2006 4 - 2006 5 - 2006 6 .............čísla 1 - 6
2005 1 - 2005 2 - 2005 3 - 2005 4 - 2005 5 - 2005 6 - 2005 7 ..............čísla 1 - 7
2004 1 - 2004 2 - 2004 3 - 2004 4 - 2004 5 - 2004 6 - 2004 7 - 2004 8 - ..............čísla 1 - 8