Slovenské zvesti
Tlačový orgán Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Vychádza 6-8 x za rok. Vydavateľ : Výbor Združenia Slovákov. Články podpísané menom alebo značkou autora nemusia bezpodmienečne vyjadrovať mienku vydavateľa.
Adressa redakcie a vydavateľa : Vereinigung der Slovaken in der Schweiz - Postfach 1271 - CH 8021 Zürich.
nachádzate sa v archíve Slovenských zvestí vo forme pdf. ( preba mať inštalovaný Akrobat Reader ) Na prečítanie jednotlivých čísiel Slovenských zvestí treba kliknúť na rok s číslom napríklad "2008 1" ..."2008 3" ... atď.
roky 2008 - 2011

2011 1 -
2010 1 - 2010 2 -
2009 1 - 2009 2 - 2009 3 - 2009 4 - 2009 5 - ..............čísla 1 - 5
2008 1 - 2008 2 - 2008 3 - 2008 4 - 2008 5 - 2008 6 - 2008 7 - ..............čísla 1 - 7